nagłówek

Serdecznie witam na stronie internetowej naszego Biura

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków to największy profilaktyczny program zdrowotny w Polsce, który powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jurka Owsiaka. Jego podstawowym celem jest objęcie badaniem każdego nowonarodzonego dziecka pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analizą czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia uszkodzenia słuchu. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków istnieje już od 2002 roku. Został zorganizowany i stale prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwszy rok to intensywne przygotowania, analizy, budowanie struktury Programu. Z dniem 1 września 2009 roku koordynacja medyczna Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu została przeniesiona do Poznania. Kilkumiesięczne przygotowania doprowadziły do zorganizowania Pracowni Badań Przesiewowych przy Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego mieszczącej się w sąsiedztwie Kliniki Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego.


Prof. dr hab. Witold Szyfter


koperta

PRACOWNIA BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU
CENTRUM STOMATOLOGII
UL. BUKOWSKA 70
60-812 POZNAŃ

Wszystkie kopie dokumentów prosimy przesyłać na adres naszego biura:
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

aktualizacja: 2022-09-12